Marketingu me ndikim

Si mund të ndihmojë EcleTech bizneset të shfrytëzojnë fuqinë e ndikuesve në mediat sociale Marketingu me ndikim është një formë e marketingut dixhital që përdor njerëzit kryesorë në botën e mediave sociale për të promovuar produkte dhe shërbime. Ndikuesit kanë ndjekës të konsiderueshëm dhe një ndikim të fortë në vendimet e blerjes së ndjekësve të…