Marketingu me ndikim

Si mund të ndihmojë EcleTech bizneset të shfrytëzojnë fuqinë e ndikuesve në mediat sociale Marketingu me ndikim është një formë e marketingut dixhital që përdor njerëzit kryesorë në botën e mediave sociale për të promovuar produkte dhe shërbime. Ndikuesit kanë ndjekës të konsiderueshëm dhe një ndikim të fortë në vendimet e blerjes së ndjekësve të…

Menaxhimi i fushatave reklamuese

Menaxhimi efektiv i fushatave reklamuese në internet me EcleTech Fushatat e reklamimit në internet janë bërë një element thelbësor i marketingut dixhital për bizneset e të gjitha madhësive. Megjithatë, menaxhimi i këtyre fushatave mund të jetë kompleks dhe kërkon njohuri të thelluara të platformave dhe mjeteve të ndryshme në dispozicion. Në këtë artikull, ne do…