Si funksionon metoda e eisenhower?

Kjo matricë e thjeshtë përbëhet nga katër pika, të cilat favorizojnë rritjen e produktivitetit. Falë kësaj metode, përdoruesi arrin të kryejë së pari detyra të rëndësishme dhe urgjente dhe më pas iu përkushtua projekteve që janë të rëndësishme, por më pak urgjente. Falë kësaj skeme ju mund të kuptoni se cilat janë detyrat më pak…