BE-ja duhet të mbështesë kërkimin dhe zhvillimin e hapur për të shmangur varësinë e huaj nga AI

Rregullat e vetme në kërkimin dhe zhvillimin (R&D) të Inteligjencës Artificiale (AI) rrezikojnë të rrezikojnë aftësinë e Bashkimit Evropian (BE) për të mbetur konkurrues në këtë sektor. Për më tepër, rregulla të tilla mund të shkaktojnë varësi më të madhe nga kompanitë e huaja për teknologjitë e AI. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë…